На 1 ноември стартира Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за изграждане на 111 метров пилон на който ще се извиси българското национално знаме.

Пилонът ще бъде монтиран на Роженските поляни – символ на българщината, историческото и духовното ни наследство. Той ще е най-високият в Европейския съюз, на надморска височина 1430 м. и знамето на България ще се вижда от километри разстояние.

Кампанията е под патронажа на президента на Република България Румен Радев, а проектът ще бъде реализиран изцяло с дарения от българи във и извън страната, както и със съдействието на държавните и местни власти.

Предвидено е в основата на Пилон „Рожен“, в монтирана мраморна плоча, изобразяваща картата на България да бъдат вдълбани двадесет и осем послания от 28-те административни области. Всяко послание ще бъде гравирано на мястото на областта от която идва и ще остане за бъдещите поколения.

Областна администрация – Враца обявява конкурс за послание (текст, съдържащ до седем думи), което да бъде гравирано на мястото, което ще заема област Враца.

Желаещите да участват могат да подават своите предложения в срок до 31.01.2023 г. на официалната електронна поща на Областна администрация – Враца, obl-vr@vratsa.government.bg, или в Центъра за административно обслужване, гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 1, ет. 1.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка информация за автора/авторите (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер).

Комисия, назначена със заповед на Областния управител ще разгледа постъпилите предложения и ще определи посланието за област Враца, след което ще бъде изпратено в Областна администрация – Смолян, в срок до 28 февруари 2023 г.