От днес, 4-ти февруари във врачанска област е обявена грипна епидемия.

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и поради рязко повишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания (266.48 %oo) и доказана циркулация на грипен вирус тип А, както и след взето решение на Областния оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ от 4.02. 2020 година,

РЗИ-Враца обявява, че областта се намира в епидемична обстановка.

В тази връзка и с цел ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания   в общините на област Враца, включително и за обекти за обществено хранене ( училищни столове, социален патронаж и пр.) и обществен транспорт директорът на Регионалната здравна инспекция във Враца издаде заповед, с която нарежда:

генерал агрохимикали
  1. Да се спазват следните правила в горепосочените обекти с обществено предназначение:

1.1. Работещият персонал да измива редовно ръцете си с вода и сапун или да се използва дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

1.2. Да се избягва докосване на очите, устата и носа.

1.3. Да се използва маска, закриваща устата и носа. След поставянето й да се избягва докосване, а след свалянето да се изхвърля незабавно и да се измиват ръцете.

1.4. При възникнали симптоми на остра респираторна инфекция да се спазва така нар. респираторен етикет – при кихане и кашляне да се закрива устата и носа с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба да се изхвърлят незабавно и да се измият ръцете. При невъзможност да се използва ръкава на носената дреха, като се свива ръката в лакътната става, така че с предмишницата да покрие носа и устата.

1.5. На работните места да се осигурят добри хигиенни условия, включително подходяща температура, редовно проветряване и почистване с влажна кърпа на повърхностите.

1.6. Заболелите лица с катарални оплаквания от съответния колектив да не се допускат на работа

2. Да не се организират масови събития, да се работи от вкъщи, когато е възможно да се отложи провеждането на обществени мероприятия.

Листовка: Мерки при Остър респираторен синдром