Община Враца обяви подбор за двама служители в звено „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Основните дейности за длъжността „социален работник“ са свързани с проучване на данни за лицата, ползващи социалната услуга, изготвянето на индивидуалните им планове за работа, както и осъществяването на мерки за социална адаптация и интеграция на потребителите.

Възнаграждението е до 870 лв.

Втората обявена позиция е за „рехабилитатор“, като основната работа е свързана с изготвянето на индивидуални упражнения, както и извършването на различни видове манипулации.

Възнаграждението е до 870 лв.

Срокът за подаване на документите е до 20 ноември, 17:00 часа, в Информационния център на Община Враца.

Повече информация за конкурса, може да откриете тук.