Продължават периодичното контролирано изпускане на новия водопровод.

На 9 септември /четвъртък/ съоръжението ще бъде промито с по-голям дебит в района на квартал „Бистрец“ и м. „Бутов дол“, а дейностите ще бъдат финализирани в края на деня.

В района на изградените оттоци ще има представители както на фирмата-изпълнител, така и на ВиК – Враца и Община Враца

Използваните количества вода се заплащат изцяло от изпълнителя на реконструкцията на водопровода от язовир „Среченска бара“ до град Враца.