Два нови компютърни кабинета бяха открити в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” във Враца.

„Строителството е професия на бъдещето. Това, което ще научите тук ще ви помогне да творите чудеса. Вярваме, че чрез качествена подготовка и образование, вие ще оставите следа след себе си”, заяви в приветствието си зам.-кметът Петя Долапчиева и пожела на учениците пълноценна работа и много постижения.

Директорът на гимназията инж. Цветомила Христова изрази своето вълнение от това, че в деня на патронния празник на училището се откриват двата нови кабинети, които ще дадат възможност на учениците за допълнителни знания и умения.

Дейностите по изграждането им са част от проект „Подкрепа за дуалната система за обучение“ и обхващат 26 ученици от 9 и 10 клас в дуална форма на обучение.

Двата компютърни кабинета са оборудвани всеки с по 14 работни места за обучение по професията „Строителен техник“ за специалностите „Транспортно строителство“ и „Строителство и архитектура“.

Вчеро от 17 ч. в НЧ „Развитие“ ще се открие и изложба по стъклопис на учениците от ПГ „Димитраки Хаджитошин“ от специалност „Интериорен дизайн“.

Водосвет за здраве бе отслужен от отец Димитър.