Седем детски и спортни площадки ще изгради Община Козлодуй до края на годината. „Четири оформени кътове за игри и почивка вече има в Козлодуй и още три ще се изградят в населените места.

Това е моя отдавнашна мечта и се радвам изключително много, когато виждам пълни площадките, дори и още незавършени. Дейностите се финансират от бюджета, тоест от данъците, които нашите съграждани плащат.

Това е един от най-големите проекти за тази година, които реализираме със собствени средства.

Призовавам родителите да бъдат бдителни, да пазят създаденото и да сигнализират всеки път, когато забележат нарушител. Обръщам се към тях и с молба да са внимателни – в момента площадките не са официално завършени, има процедури, които приключват, и до крайната сертификация има още малко време“.

Това каза кметът, докато извършваше обход на четирите площадки в Козлодуй – в района на ж.к. 1, срещу бл. 18 и бл. 19, и в ж.к. 2А, зад бл. 1; фитнес на открито, срещу кафе-аперитив „Клуб 33”, и детска площадка в района на ж.к. 2, срещу бл. 49.

Припомняме, че преди месеци старите съоръжения бяха демонтирани, поради опасност при експлоатация. Към момента са подменени с нови, които са с висока игрова стойност, изразена в следните общи игрови функции: люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, експериментиране, учене, общуване – колективни игри. Обновено е парковото оборудване, поставени на нови пейки, кошчета за отпадъци.

Всяка площадка е със собствена ограда и вход, а някъде има няколко входа и изхода за удобство на ползвателите. Детските съоръжения са многофункционални, подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси, отговарящи на мащабите на площадките.

Настилките в зоните за безопасност на съоръженията са изградени от каучукови ударопоглъщащи плочи, с добра еластичност и съобразени с действащата нормативна уредба. Цветовата гама и рисунъкът на настилката, както и дизайнът на съоръженията, се вписват в заобикалящата среда – архитектурни и паркови елементи.

При изготвяне на проектите са спазени изискванията по всички действащи към момента нормативни документи, условията и редът за устройство и безопасност на площадките за игра са в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с увреждания.

Предстоят довършителни дейности, а в населените места тепърва започва изграждането им.

В село Бутан ще се намира най-голямата подобна площадка, която ще е разположена в парка до кметството.

От общинския бюджет ежегодно ще се отделят средства в размер на 250 000 лв. за обект „Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Козлодуй и в селата от община Козлодуй”.