Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, със заповед на кмета на община Мездра Иван Аспарухов 27 ноември 2023 г. (понеделник) е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на община Мездра.