Напредват дейностите по изграждането на паркинг в района на СУ “Христо Ботев”.

Към момента специализирана техника подготвя терена за асфалтиране, като след полагане на настилката ще бъде положена и маркировка.