ВМРО подпомогна финансово спортен клуб „Вратица“ за закупуване на нова екипировка. В офиса на патриотичната организация се проведе среща между народния представител Красимир Богданов и представители на клуба.

Председателят Маргарита Машланиец сподели, че в отбора членуват предимно възрастни хора, чиито пенсии не им позволяват да се погрижат сами за своята екипировка.

Поради това, те се обърнаха към народния представител с молба за финансова помощ за закупуване на нови екипи за състезателите от клуба.

В отговор на настоятелната молба, ръководството на патриотите от ВМРО- Враца реши да направи дарение за благородната кауза.

Това не е първият жест на подкрепа към „Вратица“. Още като зам.-кмет на Враца, Богданов многократно подпомагаше пътуванията и спортните изяви на клуба.

През 2014г., пак с негово съдействие в спортния комплекс „Христо Ботев“ беше изградено игрище за петанк, където вече се провеждат национални състезания, а отборът на „Вратица“ е един от най-добрите в страната.

СК „Вратица“ e клуб за здраве и активно дълголетие. Той участва в спортни мероприятия на регионален и национален принцип. Донесъл е редица престижни отличия за Враца и региона.