На сесията на Общински съвет миналата седмица началникът на Районното управление на МВР, гр. Козлодуй, главен инспектор Бранимир Благоев, внесе годишния доклад за 2020 г., относно противодействие на престъпността.

Отчетът информира за противодействието на конвенционалната престъпност.

За изминалата година в РУ са заведени 436 заявителски материала, с 89 по-малко от 2019 г., когато са били 515. Регистрирани са 299 престъпления, с 58 по-малко за отчетния период на 2019 г. Коефициентът на престъпност е 1 142 процентни пункта срещу 1 364 за същия период на 2019 г. и под средния за ОДМВР – Враца, който е 1 265.

Налице е намаление на броя на регистрираните престъпления, като регистрираните престъпления са главно по линия „престъпления против собствеността” и „общоопасни престъпления”.

Разкриваемостта за РУ – Козлодуй е 53,2%, като разкрити са 159 престъпления.

Конвенционалната престъпност съставя основния масив на престъпленията, а нейното равнище и тенденции определят състоянието и промените в общата криминогенна обстановка на съответната територия (община Козлодуй и община Хайредин).

През 2020 г. по линия престъпления спрямо личността, по чл. 115 до чл. 159 от Наказателния кодекс (НК), на територията на РУ – Козлодуй са регистрирани 18 престъпления (11 престъпления за 2019 г.), като към момента 8 от тях са разкрити (44,4%).

Основният дял в регистрираната престъпност през 2020 г. обхващат престъпленията срещу собствеността на гражданите, по чл. 194 до чл. 200 и от чл. 206 до чл. 217 от НК. Регистрирани са общо 129 (179 за 2019 г.), 45% от всички регистрирани престъпления, а разкритите случаи са 44. Анализът на РУ – Козлодуй сочи, че концентрация на този вид престъпления се наблюдава в гр. Козлодуй, с. Гложене, с. Бутан, с. Рогозен и с. Михайлово.

През изминалата година по линия общоопасни престъпления, по чл. 330 до чл. 356 от НК, са регистрирани 118 престъпления (125 за 2019 г.), разкрити са 91 или 77,1%.

Относно детската престъпност, през 2020 г., общият брой на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица са 24 на брой. Извършителите са 20 малолетни и непълнолетни лица, а основната част от деянията са по чл. 194, ал. 1 от НК.

От Районното управление посочват, че силите и средствата, с които разполагат, обезпечават реда и сигурността в 11 населени места, на територията на общините Козлодуй и Хайредин.