Броят на учениците, завършващи тази година седми клас в област Враца, е намалял с 58 помалко спрямо завършилите през 2023 г. Единствено в общините Мездра и Борован бройката на тазгодишните седмокласници нараства спрямо миналогодишните – в Мездра с 32-ма, а в Борован те са с 16 повече.

Седмокласниците, които завършват тази година в област Враца, ще са по-малко с 4 % спрямо тези от миналата година. Според справката, предоставена от РУО-Враца, общо в областта в момента в седми клас се обучават 1443-ма, като броят им е с 58 по-малко спрямо завършилите през 2023 г. Намалелият брой ученици създава проблеми при определянето на броя и сформирането на паралелките в VIII клас.

Това е заявила днес началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Лорета Колева по време на заседание на Постоянната комисия по заетост, на което е бил представен Държавния план-прием за учебната 2024-2025 г. в областта. Срещата е председателствана от областния управител Надя Донкинска.

Според Колева най-сериозно е положението в община Мизия, където VII клас ще завършат 23 ученици спрямо 49 миналата година.Намаление на бройката се наблюдава и в община Враца, където тази година се очаква да завършат 562-ма седмокласници, което е с 33-ма по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Според справката, предоставена от РУО-Враца, общо в областта в момента в седми клас се обучават 1443-ма, като броят им е с 58 по-малко спрямо завършилите през 2023 г.