Наградите в сферата на образованието бяха връчени вчера на официална церемония,

организирана от Регионалното управление на образованието, посветена на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Заместник – министър Михайлова изрази благодарност към всички присъстващи и определи ролята на учителя като най-важна в основата на процесите във всяко училище.

Всички изпитваме особено вълнение, когато сме застанали пред учителите и учениците, положили невероятно много усилия, труд, упоритост и постоянство, за да стигнат до успеха. Успехът е този, който винаги е водил нашето училище напред и е посочвал пътя, по който да върви българският учител“, сподели министър Михайлова.

Тя и посочи, че ако едно училище е успешно, то е успешно, защото там се обучават мотивирани ученици с амбициозни учители, учители които дават всичко от себе си, за да успеят.

Заместник – министър Михайлова връчи ежегодната награда на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“ на водещи директори и педагогически специалисти от област Враца със значим принос в развитието на образованието.

Областният управител Малина Николова връчи награди на учители в различни специалности и профили, както и на изявени участници в дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и ключови участници при реализирането на проект „Учене чрез практика“.

В рамките на събитието беше проведена и Заключителна конференция по проект

„Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение – Learning by Doing ( „Учене чрез практика“, реализиран от РУО – Враца и Търговско-промишлената палата – Враца.

Специален акцент в конференцията бе подписването на документ за поемане на Ангажимент за политики за модернизация на професионалното образование и обучение чрез базирано на работа учене.

Областният управител Малина Николова, заместник – министър Таня Михайлова и изпълнителният директор на ТПП – Враца Илиана Филипова подписаха документ, отговарящ пряко на най-високо ниво за процеса на реализирането на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение.

Заместник-министър Михайлова изрази благодарността си на областния управител за подкрепата, която оказва за развитието на професионалното образование и обучение в региона.

Тук всички работят не само за развитието на региона си, а за бъдещето на децата, които утре ще упражняват професия“, каза Таня Михайлова и допълни, че ключовите умения, които учениците усвояват в професионалните гимназии ще ги направят гъвкави и атрактивни, особено когато това се случва на конкретното работно място.

От името на мениджърския екип и участниците в проекта „Учене чрез практика“ началникът на регионалното управление на образованието Галина Евденова изрази своята благодарност на Министерство на образованието и науката за оказаната подкрепа, сътрудничество и ангажираност при реализирането на проекта. Тя подчерта, че усилията на образователното министерство са допринесли за модернизиране на системата и за отваряне на образователните институции към потребностите на пазара на труда.