Народните представители от ГЕРБ-СДС Петя Аврамова и Красен Кръстев са вносители на предложение за изменение и допълнение на внесения от правителството Законопроект за държавен бюджет на Република България, в което настояват за

допълнително 57 556 207 лева целева субсидия за капиталови разходи за общините на територията на област Враца, отпадане на тавана за пенсиите и актуализация на средствата за отглеждане на дете за втората година от майчинството.

Петя Аврамова и Красен Кръстев са категорични, че благоустрояването на населените места в областта e предпоставка за задържане на младите хора, подобряване на жизнения стандарт, привличане на инвеститори и генериране на растеж.

Предложените допълнителни средства следва да обезпечат основно ремонти и изграждане на общинска пътна мрежа, водопроводи и канализация, улична мрежа и други обекти в общините от област Враца.

В предложението им е залегнало завишаване на капиталовите инвестиции, както следва:

За община Борован, необходимите средства са на стойност 2 000 000лв. за реализиране на ремонтни дейности на пътната и улична мрежа на територията на общината.

За община Бяла Слатина се иска държавно финансиране в размер на 11 300 000лв. за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, подмяна на улично осветление с енергоспестяващи лампи в 15 населени места на територията на община Бяла Слатина; проектиране и подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици в гр. Бяла Слатина.

За община Враца се очаква държавно финансиране в размер на 13 200 000лв. за изграждане на парк в ж.к. „Сениче“, паркинг в ж.к. „Дъбника“, ремонт улична мрежа в кв. „Бистрец“; благоустрояване на тротоари и междублокови пространства на територията на град Враца, ремонт на улици на територията на град Враца и населените места в общината.

Необходимата подкрепа за община Козлодуй е в размер на 2 800 999лв. за ремонт на три улици в с. Гложене, четири улици и част от довеждаща улична мрежа за ДГ и училище в с. Бутан.

За реализирането на проекти на територията на община Криводол са необходими средства в размер на 2 000 000лв. за ремонт на улична и пътна мрежа в населените места от общината.

Проекти на община Мездра, за които се иска финансиране в размер на 9 400 000лв., са ремонт на улици след приключване реконструкцията на водопроводна мрежа в с. Моравица, с. Зверино, с. Долна Кремена и с. Брусен и Мездра; ремонт общински пътища VRC1148/III-308, Своде-Роман/-Синьо Бърдо-граница общ. (Роман-Мездра) – Ослен Криводол – Лик – Дърманци – /I-1/ и VRC3097/ VRC1082 /Мездра – Руска Бела / VRC1079/.

За община Мизия се очаква държавно финансиране в размер на 8 851 446лв. за проекти в град Мизия: ремонт на 3 улици (ул. „Софроний Врачански“, ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Петър Атанасов“) и сграда на общинска администрация – Мизия. В с. Крушовица: централен площад и 6 улици (ул. „Иван Вазов“, ул. „Люлин“, ул. „Петър Цветков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Димитър Тошков Петров“, ул. „Тодор Каблешков“). В с. Софрониево – 3 улици (ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Оряховска“, ул. „Родопи“). В с. Липница – парк и 3 улици (ул. „28-ми април“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Ал. Стамболийски“). В с. Войводово – ул. „Васил Левски“.

За община Оряхово са необходими средства в размер на 4 760 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово, реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на гр. Оряхово, реконструкция и рехабилитация на улична ВиК мрежа по ул. „Васил Левски“, ул. „Коста Лулчев“ и ул. „Андрей Чапразов“ в общинския център.

Необходимите средства за община Роман са 743 762 лв. за изграждане на асансьор, вътрешен ремонт на сграда и физкултурен салон в СУ „Васил Левски“ – Роман.

За община Хайредин се очаква държавно финансиране в размер на 2 500 000лв. за ремонт и реконструкция на улици в населените места от общината.

Между първо и второ четене на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване народните представители от ГЕРБ-СДС внесоха

предложение за отпадане тавана на пенсиите от 1 април, като в мотивите се посочва, че са необходими 10 милиона лева на месец до 1 юли, а при индексациите на пенсиите по швейцарското правило – по едва още 600 хиляди лева.

Сред предложенията е и запазване на максималния осигурителен праг в размер на 3 000 лева, с което се цели насърчаване на IT сектора в страната.

Петя Аврамова и Красен Кръстев са съвносители на

предложението всяка майка, която избере да се върне на работа през втората година от майчинството си, да получава освен заплата, и парично обезщетение в размер на 100 %, вместо 50% от обезщетението по чл. 53 от Кодекса за социално подпомагане.

Съгласно настоящите текстове от изготвения oт правителството проект за бюджет на ДOO e заложено увеличение дo 710 лв. нa заплащането зa oтглeждaнe нa дeтe пpeз втopaтa гoдинa от 1 април, което ce paвнявa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa зa cтpaнaтa.

Ако предложението на народните представители от ГЕРБ-СДС бъде прието на второ четене, мaйĸитe ще мoгaт дa ce въpнaт нa paбoтa и дa пoлyчaвaт 100% oт пapичнoтo oбeзщeтeниe в размер на минималната заплата.

Мотивите на коалицията са с цел cтимyлиpaнe вpъщaнeтo нa родителите на пазара на труда.

С внесените предложения за изменения и допълнения в Законопроекта за държавен бюджет народните представители от ГЕРБ/СДС целят неговото оптимизиране с мисъл за гражданите на Република България, както и реализиране на целенасочени политики и инвестиции за развитие на общините и малките населени места.