Над 17 500 лева за закупуване на нови книги ще получат 11 читалища от Община Враца;

По този начин ще бъде обогатен фондът на читалищните библиотеки;

Средствата са осигурени по Програма “Българските библиотеки – съвеременни центрове за четене и информираност“.