Въпреки епидемиологичната обстановка, читалищата в община Козлодуй продължават да осъществяват дейност, при спазване на всички противоепидемични мерки.

От 1 октомври, те откриват творческия си сезон за 2021/2022 г. и отново предлагат разнообразни възможности за занимания на всички желаещи, малки и големи.

В петте читалища репетират 533 самодееца, в 36 състава, с 24 ръководителя.

В читалищата в община Козлодуй съществуват следните формации:

Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй – Танцов състав „Златия”, Танцов клуб „Хоро”, Детски танцов състав „Скок-подскок”, Детска група за народни обичаи и наричания, Духов оркестър, Дамска вокална формация „VIVA”, Група за стари и нови градски песни „Романтика”, Диско балет „Хаос”, Фолклорна група „Китка здравец”, Театрална трупа „Интрига”, Рисуване, Детско-юношески театър „Звезден миг“.
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец – Юношески танцов състав „От извора”, Състав за автентичен фолклор „Калушари”, Клуб за изучаване на местни автентични хора, Клуб „Любознайко”, Клуб „Приятели на книгата”, Детска формация „Августа”, Певческа група, Театрална група „Палавници”, Кръжок „Майсторете ръчички”, Група за народни обичаи и наричания.
Народно читалище „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене – Клуб „Приятели на книгата”, Клуб „Сръчни ръце”, Детски танцов състав „Начинаещи”, Танцов клуб „Огоста”, Група „Народни обичаи и наричания”, Група за работа с хора от дома за хора с увреждания с. Гложене.
Народно читалище „Заря – 1911”, с. Бутан – Клуб „Танцово изкуство”, Танцов състав „Бутан”, Танцов клуб „Нашенки”, Клуб „Автентичен и изворен фолклор”, Клуб „Мажоретни и модерни танци”, Клуб „Музика” – младежки духов оркестър, Клуб „Художествено слово”, Клуб „Сръчни ръце”.
Народно читалище „Будител – 1926”, с. Крива бара – Кръжок по изобразително изкуство.

В читалищата се намират и обществените библиотеки, оборудвани като съвременни информационни центрове с компютърна техника и интернет. Те разполагат с богат библиотечен фонд и са достъпни за всички жители.

Община Козлодуй пожелава на всички състави и ръководители успешен творчески сезон с високи постижения и лично удовлетворение.

На добър час!