Предстои провеждането на Общинска Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране, която ще се проведе на 16 ноември, от 15:00 ч. до 18:00 ч., в Информационен център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. Козлодуй.

На форума ще бъдат представени университети и филиали към университети, в които ще имат възможност да се обучават бъдещите студенти от община Козлодуй през академичната 2024/2025 г. В осигурена за целта зала представители от всяко Висше учебно заведение ще могат да го рекламират чрез информационни материали (брошури, флаери и др.) и беседи.

В общинската инициатива участие ще вземат представители от Общински детски и младежки парламент и работодатели в лицето на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

За всички ученици от X до XII клас, които искат да съберат информация за „своята” професия, да намерят подходящия университет и да научат повече за бъдещата си реализация, могат да дойдат в Информационен център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. Козлодуй.

От 17:00 ч. до 18:00 ч., ще се проведе кариерно консултиране с водещ д-р Драгомир Маринов.