Свободните работни места са за: управител, социални работници, психолози, трудотерапевти, медицински сестри и санитари.
Обявените позиции са за четирите новоизградени социални услуги:
 „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“;
”Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“;
 “Център за грижа за лица с психични разстройства” – 2 бр.;
Документи за участие в подбора могат да бъдат подавани до 17:00 часа, на 17 февруари 2022 година, в Центъра за информационно обслужване.
Повече информация може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html…