Община Мездра напомня на управителите на заведения за хранене и развлечения, че за осъществяване на дейността на стопанисваните от тях търговски обекти след 22:00 часа са длъжни да притежават Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета на общината.

Търговски обекти, които работят без наличието на такъв документ, подлежат на административни санкции съгласно действащото в страната законодателство.