Още в първите дни на новата 2022г., бе организирана тристранна работна среща между бизнес, образование и Община Оряхово, във връзка с предстоящия държавен план-прием 2022/2023г. на територията на община Оряхово.
След кратък анализ на ситуацията в предходната година, г-жа Лорета Колева – новият началник на РУО-Враца, подчерта, че и трите страни имат необходимия потенциал да работят заедно и конструктивно в условие на новите предизвикателства за развитие на професионалното образование.
Община Оряхово в лицето на г-н Росен Добрев заедно с директора на СУ „Христо Ботев“ – гр. Оряхово – г-жа Силвия Михайлова вървят в посока превръщане на професионалното образование в по-атрактивна образователна дестинация.
В работната среща активна страна заеха представители от „Джоди” ООД, „Металтехник ” АД, „Хидком” АД и „Шато бургозоне”.