И тази година Община Козлодуй продължава с поставянето на подземни контейнери.

Ще бъдат монтирани 10 малки и 10 големи контейнера, които ще бъдат разположени на ключови места в града, съобщават от Общината.

На този етап са поставени 6 подземни контейнера, от които: два зад сградата на Община Козлодуй, един срещу бл. „Радецки”, един до бл. 75 и два в района на ул. „Св. св. Кирил и Методий”.

Предстои да бъдат поставени още 14  на следните места:

един до ДГ „Радост”, два около бл. 75, два до Общежитие № 1 на АЕЦ „Козлодуй”, пет в района на ул. „Търговска”, два южно от Банка ДСК, два по ул. „Стефан Караджа”.

Предимството на този тип контейнери е, че достъпът до тяхното съдържание е ограничен и не позволяват да се носи неприятна миризма на отпадъци.

Съдовете са с вместимост от по 1,5 куб. м (малките) и 3 куб. м (големите), като са поставени в специално бетоново корито.

В подземните контейнери боклукът се пресова под собствената си тежест и към часа на извозване заема по-малък обем.

Херметичността на контейнерите защитава околната среда,

а ниската температура на почвата в дълбочина е допълнителна бариера срещу разпространението на бактерии.

През 2018 г. Община Козлодуй постави първите 7  подземни контейнери, а през 2019 г. бяха монтирани още 18, както в централна градска част, така и в междублоковите пространства.

Също така са закупени и поставени 100 контейнери тип „Бобър”, от които 60 в Козлодуй и по 10  в четирите населени места на територията на общината.