Начално училище „Васил Левски“, гр. Козлодуй, е класирано и включено в списъка на осемте училища от област Враца, които ще представят свои доклади на Шестата национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

Практиката на НУ „Васил Левски“ на тема „Образователният медиатор – мост между училището и семейството” е одобрена от МОН и избрана да бъде представена на Национално ниво във Велинград през пролетта. Докладът, с който училището е кандидатствало за добра практика, е изготвен от екип, включващ директора Бисерка Димитрова и главния учител Диана Кюкова.