Мобилният пункт вече е разположен на паркинга пред сградата на Община Козлодуй. До 16:00 часа всеки може да предаде своите опасни отпадъци от домакинствата, а именно:

☢️Лекарства с изтекъл срок на годност;
☢️Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
☢️Лакове и бояджийски материали, разтворители;
☢️Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
☢️Домакински препарати/битова химия;
☢️Фотографски материали;
☢️Киселини/основи;
☢️Мастила;
☢️Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
☢️Препарати за растителна защита и борба с вредители.