Община Козлодуй и тази година организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт.

Инициативата през 2022 година ще се проведе на 11 май (сряда), като мобилният пункт ще бъде позициониран на паркинга пред сградата на Община Козлодуй, в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани, не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те се наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени, могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.

Основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта са:
☢️Лекарства с изтекъл срок на годност;
☢️Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
☢️Лакове и бояджийски материали, разтворители;
☢️Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
☢️Домакински препарати/битова химия;

Фотографски материали;
☢️Киселини/основи;
☢️Мастила;
☢️Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
☢️Препарати за растителна защита и борба с вредители.