Днес, 11 май, от 10:00 до 16:00 ч., Мобилният пункт за опасни отпадъци ще е позициониран на паркинга пред сградата на Община Козлодуй.

Основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта са:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност;
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  • Лакове и бояджийски материали, разтворители;
  • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
  • Домакински препарати/битова химия;

Фотографски материали;

  • Киселини/основи;
  • Мастила;
  • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители.