Младежка програма „Да работим заедно” е създадена от сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина през 2015 г. и е насочена към млади хора на възраст между 15 и 25 години.

Програмата обхваща 4 модула по следните теми:
1. Сътрудничество за развитие на местни общности;
2. Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство;
3. Лидерство. Работа в екип. Доброволчество;
4. „Как да продаваме идеи” и организираме фондонабирателни събития.

По програмата се създават знания и умения, които ще са в подкрепа развитието на Обществен дарителски фонд „Дарявам, за да помогна“, Козлодуй, учреден през 2019 г., под егидата на Кмета на Община Козлодуй – г-жа Маринела Николова.

Младежката програма по проект „Обществените фондове – двигател за общностно развитие” ще се проведе в периода октомври – декември 2023 г., като за участие в нея може да кандидатстват младежи от населените места в община Козлодуй чрез заявление и мотивационно писмо в свободен текст.

Датите на 4-те модула са, както следва:
1-ви модул – 6-7.10.2023 г.,
2-ри модул – 10-11.11.2023 г.,
3-ти модул – 24-25.11.2023 г.,
4-ти модул – 08-09.12.2023 г.

Участието и в четирите модула е безвъзмездно. Средства за транспорт, дневни и нощувка се осигуряват от сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина. Младите хора, които заявят участие следва да знаят, че трябва да участват и в четирите последователни обучения, след което ще бъдат включени в доброволчески екип към Обществен дарителски фонд „Дарявам, за да помогна”, Козлодуй. Ангажиментът към Фонда е максимум четири-пет пъти годишно и се изразява в организиране на дарителски акции и благотворителни събития.

Младежите от община Козлодуй може да изпратят своята заявка и мотивация на електронната поща на сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина: sdjuf@abv.bg до 27.09.2023 г. включително.

За участие в Програмата, от заявилите участие, ще бъдат включени до 6 младежи. Окончателният подбор ще се осъществи от членовете на Съвета на Обществен дарителски фонд „Дарявам, за да помогна”, Козлодуй. С всички младежи ще бъде осъществен контакт след подаване на мотивационно писмо и заявление.

Обществен дарителски фонд „Дарявам, за да помогна” – Козлодуй, е създаден през 2019 г. по инициатива на сдружение „Първи юни” и с финансова подкрепа от фондация „Америка за България”. Средствата във Фонда се набират от местни граждани, фирми, институции и организации.

За контакти и повече информация:
Сдружение „Първи юни”
ул. „Кольо Черкеза” 3А
3200, гр. Бяла Слатина
GSM: 0886856800
sdjuf@abv.bg

20 години с обич и вдъхновение

Подкрепата за Сдружение „Първи юни” е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение „Първи юни” и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.