Пет креативни идеи на млади хора на възраст между 14 и 29 г. от община Мездра бяха одобрени за финансиране по проект „Младежки инициативи „Създаваме заедно“ 2020“ на Младежки център – Враца.

Те ще бъдат подпомогнати с по 1 000 лв., за да бъдат реализирани.

Това са проектите „Кът за творчество и отдих“ на „Злидолски младежи“ от с. Злидол, „Да оставим добра памет на земята – прави добро и предай на поколенията“ на „Млади доброволци“ от с. Зверино, „Клуб настолни игри“ на „Побеждаваме заедно“ от с. Лик, „С чиста вяра в сърцата“ на „Балкански лъвове“ от с. Очиндол и „Начин на живот на предците ни“ на „Да съхраним българското“ от с. Моравица.

Останалите младежки инициативи, които получиха одобрение, са

„Искрите на древния огън“ на „Огнена група „FireLab“ – гр. Враца, „Заедно за пътна безопасност“ на “Випуск 2011 „Заедно за пътна безопасност“ – гр. Роман, „Спортно табло за Враца“ на „Млади и зелени“ – гр. Враца, „Великденска творческа работилница в община Козлодуй за деца и младежи с намалена възможност за социална адаптация“ на „Великденска радост“ – гр. Козлодуй, „Заедно в различието в областта на спорта“ на „Спортна младеж“ – гр. Козлодуй, „Създаваме заедно“ на „Street boys” – с. Главаци, „Free zone” на „Олимпийците“ – с. Михайлово, „Заедно“ на „N.G.A” – гр. Враца, „Малък еколог“ на „Непобедимите“ – с. Михайлово и „Създаване на клуб младежки дейности в с. Горно Пещене“ нa “Friends“ – с. Горна Пещене.

От постъпилите 24 кандидатури 6 младежки инициативи не са одобрени за финансиране.

Сред тях е един проект от община Мездра – „Изграждане на сцена за провеждане на тържества и мероприятия“ на „Бъдеще за Моравица“ – с. Моравица. Други 4 проекта не отговарят на условията, заложени в статута на „Създаваме заедно“, поради което не подлежат на оценяване.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2020 са част от дейностите по изпълнение на Проект „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.