Всички плащания на местни данъци и такси към Община Враца вече могат да се извършват онлайн и чрез електронната услуга на НАП.

Тя е достъпна с персонален идентификационен код, издаден от приходната агенция, а плащането се извършва чрез e-pay. Чрез услугата могат да бъдат подавани и декларациите по Закона за местните данъци и такси. Повече информация  може да намерите тук.

Община Враца напомня на всички данъчно задължени лица,

че законовият срок за текущи задължения изтича на 31 октомври, като данъците върху недвижими имоти и превозни средства, както и такса битови отпадъци, могат да бъдат платени: през сайта на Община Враца;  на касите на Местни данъци и такси; в офисите на „Изипей“ в цялата страна; на касите на „Български пощи“; по банков път по сметката на местната администрация; през сайта на www.epay.bg; през сайта на НАП www.nra.bg.