Медиаторите към Центъра по медиация на Окръжен съд – Враца Мариета Живкова и Никола Живков взеха участие в Национална научна конференция на тема “Медиацията в различните обществени сфери”, организирана от Икономически университет – Варна и Институт “Итера”.

Двамата представиха доклад “За медиацията като нова култура за решаване на спорове” и направиха изказвания по време на събитието.

„Конференцията беше безкрайно интересна и полезна, като ние бяхме сред най-младите медиатори в страната с подготвен доклад.

За нас беше особено интересен докладът на проф. д-р Дарина Зиновиева, посветен на медиацията в здравеопазването и този на доц. Надежда Йонкова – „Медиация и изкуствен интелект“, с която дискутирахме въвеждането във Франция на медиатор-робот.

За нас е много голяма чест, че в сборника, който ще се издаде след събитието, нашият доклад ще е редом с тези на светила и първопроходци на медиацията в България, като проф. Дарина Зиновиева, която преподава в юридическия факултет на Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски” и председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов“ – коментираха двамата медиатори от Враца.

Във форума участваха професори, доценти, съдии и адвокати от различни градове в страната, като официален гост бе българският омбудсман доц. д-р Диана Ковачева.