В изпълнение на Решение №187/ 29.10.2020 г. на Общинския съвет Община Мездра подпомогна финансово „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за закупуване на дихателен апарат с висок дебит на кислородна терапия.

Той е необходим за лечението на пациенти с белодробна недостатъчност и с тежка форма на коронавирусна инфекция, които се нуждаят от интензивно лечение.

Новото медицинско оборудване вече е доставено и монтирано в Отделението по анестезиология и интензивно лечение и ще се използва за лечението на тежко болни пациенти.

Респираторният апарат е от реномираната немска марка „Dräger” и е на обща стойност 32 000 лв.

„Благодаря на Община Мездра за този навременен жест на съпричастност и подкрепа“, заяви по този повод управителят на общинската болница д-р Соня Съботинова.

„Апаратът ни е изключително необходим, особено сега, в условията на повишена заболеваемост от Covid-19. Той ще осигури по-добри възможности за работа на медицинския персонал, както и по-ефективна помощ за пациентите, нуждаещи се от спешни грижи и лечение. Много хора ни се обаждат, за да помогнат“, каза още д-р Съботинова,

„За което съм им безкрайно благодарна. Приемаме всяко дарение и всяка подкрепа, която получаваме, защото само с общите усилия на всички можем да се справим с извънредната ситуация!“

„Благодаря за усилията на д-р Съботинова и на лекарите от екипа й, застанали на първа линия в тази битка“, сподели от своя страна кметът на Мездра Иван Аспарухов.

„Общината, заедно с добрите и благородни нейни граждани, ще помогнем задължително. Защото сме солидарни с трудностите и стреса на хората от града и селата на община Мездра! Кога друг път ще имаме възможност да бъдем заедно в усилията си, ако не сега! Ще успеем с Вас и всички самоотвержени медицински специалисти!“

Община Мездра ще подпомогне лечебното заведение да се снабди и с лични предпазни средства за нуждите на медицинския персонал – защитни маски, ръкавици и шлемове.