От 21:00 часа снощи цялата налична снегопочистваща техника на Общинско предприятие „Комунална дейност” бе в действие по улиците. След започване на снеговалежа първо бе осигурено нормалното движение по главните улици и пътища. Машините на АЕЦ „Козлодуй” и ДП „Радиоактивни отпадъци” също се включиха в снегопочистването.
Община Козлодуй предприе всички необходими мерки за почистване и обезопасяване на пътната настилка, тротоарите в града и по населените места. Междублоковите пространства също бяха почистени там, където условията позволяват.
Техниката, с която разполага ОП „Комунална дейност, е комплектована с дъски за почистване на сняг и допълнителни приспособления за разхвърляне на техническата сол.
В момента всички пътища на територията на общината са проходими.