Право на отговор, свързано с публикация на 24 часа „Последно препятствие за 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй” се оказаха три ниви”

„Изграждането на нови ядрени мощности в землището на Козлодуй е изключително важно не само за нашата община, за целия регион, както и за цяла България. Искам да стане много ясно, че аз, колкото и да желая да помогна, в качеството си на кмет е имало законови изисквания и процедури, които няма как да пренебрегнем”, каза Маринела Николова по повод публикация на 24 часа, в която се твърди: …„Местната власт направи каквото можа, за да спъне проекта”…

В администрацията на Козлодуй се води преписка от 2019-та година по темата. Новата площадка е допусната с решение на ОбС, Козлодуй с пълно мнозинство, след което предварителният проект на подробен устройствен план е съгласуван от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на общината. По казуса има и решения от съдебни инстанции. Одобряването на подробния устройствен план бе спряно от жалби от граждани. Интересно е, че всички възражения и становища са написани в един и същи стил.

Всяка една процедура е изпълнявана в законно установените срокове, като през целия процес общинската администрация и ръководството на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” са били в контакт с оглед на бързата и ефективна работа по процедурата.

„Дали зад тези „местни заинтересовани страни” не стои друг интерес с цел да се подкопае партньорството между Община Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” аз не мога да кажа. Едно мога да гарантирам – общината бързо е придвижвала всички документи и това е видно от преписката. Факт е, че ако по-рано имаше решение на Народното събрание и на Министерски съвет за обявяване на обекта от национално значение, щяхме да избегнем това излишно напрежение, защото обектът става от правомощията на държавата. В момента има обжалване пред ВАС на решението на Министерски съвет и то от същите тези хора, които спираха работата и на нашата администрация с жалби. Искрено вярвам, че след финалните решения на ВАС ще имаме бързи и адекватни действия от страна на институциите, за да се случи проектът. За нас като жители на община Козлодуй той е основен и повтарям, че е безумно да се твърди, че кметът има интерес да спира движението на подобна инвестиция. Напротив – това ще оживи региона, ще даде нови работни места, а това е един от приоритетите на всяка местна власт”, допълни Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.