На 16.11.2021 г. (вторник) се възстановява присъственият учебен процес за учениците от 1 до 4 клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй и в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Учебните занятия ще се провеждат при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед № РД 09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и със Заповед № РД 01-911/08.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Присъственият учебен процес ще бъде възстановен при осигурена безопасна среда. Доставени са неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 за учениците, чиито родители са декларирали съгласие за тестване на децата им.

Останалите учебни заведения от община Козлодуй, в които се обучават ученици от начален етап, ще продължат учебния процес в електронна среда, поради липса на декларирано съгласие на 50% от родителите на учениците в паралелките.