„Провеждането на абитуриентските балове е наша грижа, за да запазим зрелостниците здрави. В тази връзка е задължително да се упражни контрола от страна на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца за спазване на изискванията за дистанция и дезинфекция“, каза областният управител Малина Николова.

Тя свика заседание на Медицинския съвет към Областния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания във връзка с нарастващия брой на новорегистрирани случаи на COVID-19 в страната и решението на Министерски съвет за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до края на месец юни.

По време на заседанието стана ясно, че тазгодишните абитуриентски балове ще се провеждат при строги противоепидемични мерки, спазване на определената дистанция и дезинфекция на заведенията.

„Провеждането на НВО след 7 клас на 15-ти и 17-ти юни е организирано при същите условия, при които се проведоха и държавните зрелостни изпити, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Направен е инструктаж на директорите и изпитите ще бъдат проведени безпроблемно.

Притесняват ни инициативите от страна на зрелостниците, които се готвят за провеждане на баловете, след като получат своите дипломи. Ще бъде събрана информация за датите и местата на провеждане на мероприятията и допустимия брой на местата в ресторантите.

Очакваме и заповед на министъра на здравеопазването, на базата на която да бъдат съобразени условията и указанията в тази връзка“, уточни Галина Евденова – началник на РУО – Враца и допълни, че е препоръчително по време на изпитите учениците да
ползват маски.

Решенията, които бяха взети на заседанието, са свързани със засилване на контрола по изпълнение на противоепидемичните мерки от страна на общините, РЗИ, МВР, ОДБХ и РУО – Враца.

Кметовете на общини е необходимо да обсъдят с общинските щабове обстановката по общини и ако е наложително да въведат допълнителни мерки за недопускане разпространението на коронавирусната инфекция на местно ниво.

Областна дирекция по безопасност на храните, съвместно с екипи на общините, се задължават да упражняват ефективен контрол по прилагане на мерките в обществените сгради, търговските обекти и заведенията за хранене, както и да упражни предварителен контрол в заведенията, в които ще се провеждат абитуриентски балове.

Регионална здравна инспекция трябва да оптимизира контрола върху спазване на противоепидемичните мерки в лечебните заведения, медицинските центрове, лаборатории и стоматологичните кабинети.

В обръщение към гражданите на област Враца, областният управител Малина Николова призова за лична отговорност и спазване на мерките за дистанция и дезинфекция, тъй като опасността от разпространение на заболяването не е отминала и само така можем да запазим себе си и хората, с които контактуваме.

„Важно е да бъдат спазвани правилата, които с общи усилия създадохме на национално, регионално и местно ниво. Нека по този начин запазим областта с малко на брой регистрирани случаи“, апелира в края на заседанието Малина Николова.