Областният управител Малина Николова откри тържествените заседания по встъпване в длъжност на кметове и конституиране на общинските съвети в Мандат 2019 – 2023 г. в общините Оряхово, Хайредин и Борован.

„Самоуправлението е основно право на гражданите и принцип на местната политика. Местното самоуправление е най-близкото до тях ниво на демократично управление. То им позволява да участват в процеса на взимане на решения. Гражданите, с произведените на 27 октомври избори, са делегирали права по самоуправление в местната власт на своите избрани представители – общинските съветници. Това задължава органът на местното самоуправление да бъде гарант на правата на общността, защита на справедливостта, спазване законосъобразността в актовете и решенията, които приема“, посочи в словото си Малина Николова.

Успешен трети мандат, разумни решения и политика, изцяло в интерес на гражданите на Община Оряхово гарантира при встъпване в длъжност избраният кмет Росен Добрев. Той благодари за доверието и изрази увереност, че с подкрепата на общинските съветници, кметовете на населените места и местната администрация, ще продължи реализацията на множеството проекти с цел добрата среда на живот на гражданите на общината. За председател на Общински съвет – Оряхово бе избрана Румяна Декова.

На тържествена церемония положи клетва за встъпване в длъжност избраният кмет на Община Хайредин Тодор Алексиев, кметовете на кметства и общинските съветници.

В своето слово Тодор Алексиев благодари на хората, които са изразили своята подкрепа и увери, че ще работи за интересите на жителите на общината и нейното развитие.

„Уважаеми общински съветници и кметове на кметства, предстои много работа, защото са много проблемите пред нас за разрешаване. Имаме нелеката задача да подобрим качеството на живот на хората, да привлечем още инвеститори за развитието на частния бизнес и икономиката, за да запазим младите хора при нас“, заяви Тодор Алексиев.

След проведеното гласуване, за председател на Общински съвет – Хайредин е избрана Светла Петрова.

Тържествено заседание по полагане на клетва от кметове и общински съветници се проведе и в община Борован. Избраната за кмет инж. Десислава Тодорова, кметовете на трите населени места и общинските съветници изразиха увереност за съвместна и отговорна работа. За председател на Общински съвет – Борован беше избран общинският съветник Петър Станев.