В пет дни магистрати от Козлодуй изнесоха лекции пред ученици от региона.

Инициативите бяха в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

В тях участие взеха съдия Жаклин Димитрова – и.ф. административен ръководител на Районен съд – Козлодуй, съдия Адриана Добрева и съдебния деловодител Корнелия Луканова от същия съд, Марин Николов и Димитър Николов – прокурори в Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Козлодуй.

Те се срещнаха с ученици от училищата-партньори по образователната програма: ПГЯЕ „Игор Корчатов“ – Козлодуй, СУ „Васил Воденичарски“ – с. Хайредин, СУ „Христо Ботев“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Козлодуй, и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Бутан.

Под формата на презентации учениците бяха запознати със структурата на съдебната система в Република България и тази на Районен съд – Козлодуй.

Сред обсъжданите теми бяха и тези за непълнолетните лица и правосъдието, сред които за предвидените в закона наказания за държане, ползване и разпространение на наркотични вещества, за домашното насилие над малолетни и непълнолетни, трафика на хора, децата и кибер престъпленията, за съдебните процедури с участието на деца и правата им в тях, както и държавните органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, хулигански прояви на непълнолетни лица и последиците от тях, и детското насилие.

Учениците питаха какво е престъпление, на каква възраст започват да носят наказателна отговорност, какви са наказанията за тях при различните престъпления, като например употреба на наркотици, кражба, управление на автомобил от неправоспособен шофьор, като на всички въпроси магистратите отговориха обстойно.

„За втора година Районен съд – Козлодуй се включва в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Общата цел е повишаване степента на спазване на законите, превенция на детското насилие и на детската престъпност, и също повишаване на доверието в съдебната власт.

На тези срещи с учениците винаги ходим с желание и след тях се чувстваме удовлетворени от това, че те с интерес слушат и задават въпроси. Нашите инициативи по образователната програма ще продължат.

Съвсем скоро, на 8 юли, в Районен съд – Козлодуй ще проведем симулативен съдебен процес с участието на ученици от СУ „Васил Воденичарски“ – с. Хайредин, които ще влязат в ролите на прокурора, съдията, адвоката и всички участници в един реален съдебен процес“ – поясни Жаклин Димитрова, и.ф. административен ръководител на Районен съд – Козлодуй.