С любопитната страна на химията се запознаха петокласници и шестокласници от ППМГ.

Техни ръководители бяха десетокласничките Стефания Тошкова и Преслава Петрова, ученици на г-жа Димитрина Георгиева, ст. учител по Химия и ООС.

В училищната химична лаборатория малките ученици наблюдаваха впечатляващи химични реакции, показани от опитните десетокласнички, а г-жа Георгиева им представи правилата за безопасна работа с реагентите, отликите межди физично и химично взаимодействие и мечтата на средновековните учени, занимавали се с химични опити.

Инициативата за занятието е на проект Еразъм „Пълен STR^5EAM напред“ и има за цел да засили интереса на децата към природните науки, както и да им разкаже за практическото приложение на химичните процеси. Г-жа Калина Николова, координатор на проекта, разказа на учениците за стремежа за знания на Еразъм Ротердамски, чието име става име на европейската програма за сътрудничество в сферата на образованието. Тя посочи, че химията е синоним на наука, подкрепяща самостоятелното мислене и способността за анализиране на явленията в заобикалящата ни среда.

След занятието присъствалите петокласници и шестокласници гордо се разходиха из сградата на гимназията в ролята на учени химици.