Изграждането на спортно игрище, детска площадка, асфалтиране на вътрешнокварталните улици, поставяне на нови пейки и озеленяване,

това предвижда проектът „Реконструкция на междублоково пространство в ЖК „Зорница“.

Кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов и изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова подписаха с Държавен фонд „Земеделие“

договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ в размер на 249 355.79 лева без ДДС

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

90 на сто от финансовите средства се осигуряват от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% от държавния бюджет на Република България.

Още един от кварталите на Лом – „Младост“,

ще бъде облагороден по проект на Община Лом, който спечели финансиране от 10 000 лв. по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020“ г. на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Досега в квартала, в който живеят 210 домакинства, нямаше обособени места за игра на децата, отдих и спорт, а теренът от 650 кв. м е силно замърсен и обрасъл.

Проектът предвижда основно почистване от нерегламентирани сметища, подравняване на терена, монтирането на тротоарни плочки, изграждането на детска площадка, поставяне на уреди за фитнес на открито, пейки и градински съдове за отпадъци. Предвидено е и озеленяване. В почистването и облагородяването ще се включат с доброволен труд и жители на квартала, потвърдили намерението си в подписка за реализизация на проекта.

Кметствата Трайково и Ковачица

също спечелиха финансиране от по 10 000 лв. от Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“.

Проектът на Трайково предвижда създаването на зелена зона с детска площадка, фитнес на открито, доставка и монтаж на пейки, маси, кошчета и засаждане на декоративни дървета.

В Ковачица ще бъде изградено спортно игрище, фитнес на открито, ще бъдат поставени пейки, кошчета и засадени дръвчета.

И в двата проекта с доброволен труд, каквото е изискването на кампанията, ще участват жители на двете села.

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини бяха одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“. Придобилата широка обществена популярност кампания се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 17-та поредна година.