С финансовата подкрепа на Община Мездра група читалищни самодейци присъстваха на празничния концерт в столицата, с който завърши Националният конкурс за авторска песен на фолклорна основа „Бащино огнище“

Литературна вечер, посветена на 100 години от обявяването на Деня на народните будители за официален празник, 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска” се състоя на 1 ноември в Мездра. Организатори на културната проява бяха Литературен клуб „Христо Ботев“ при НЧ „Просвета 1925“ и Община Мездра.

При откриването на събитието председателят на Литературен клуб „Христо Ботев“ Светла Дамяновска припомни, че преди 100 години 1 ноември е обявен за „празнуване паметта на заслужилите българи“ – празник в чест на плеядата книжовници, просветители и дейци за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на българския народ.

Както отбелязва през 1922 г. в мотивите си пред Народното събрание тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски, главен инициатор за обявяването на празника: „Когато е обезверен и объркан в духовните си ценности, българският народ търси упование и надежда в своето минало, във всички ония морални и културни качества, които носи в душата си…

Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители. Те са малките и големите, знайните и незнайните, които не са оставили никога народните идеали да бъдат помрачени, надеждата и вярата за тяхното постижение да угаснат.

Те са най-верните изразители на спонтанната воля на българския народ към безкористно и всестранно развитие, самоопределение и утвърждение като културна сила. Те са живата и вечна връзка между миналото, настоящето и бъдещето, те са безсмъртната гаранция, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще оцелее.”

За празничната атмосфера на честването допринесоха поетичната композиция „Поклон на вас, будители народни!“, представена от групата за художествено слово при Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) с ръководител Лилия Христова и одата „Паисий“ от цикъла „Епопея на забравените“ на Иван Вазов, изпълнена от Клуб „Умението да говорим пред публика“ при СУ „Иван Вазов“ с ръководител Николай Савов.

Чрез избрани откъси от статии на проф. Йордан Иванов (1872-1947 г.), откривател на оригиналния текст на „История славянобългарска“, Рени Митева и Павлина Русева припомниха накратко живота и делото на Паисий Хилендарски (1722-1773 г.).

Приветствия към присъстващите отправиха Мариела Горанова – директор на СУ „Иван Вазов“, Анета Петкова – директор на ЦПЛР и Нели Минева – заместник-кмет на Община Мездра.

„Необходимо е да има такива ангели-пазители на нашата родина и днесъ, защото лошата съдба, която отъ край време ни преследва, не е престанала да търси всяка минута удобенъ моментъ, за да ни заличи отъ историческата карта като народъ, отбелязва през 1929 г. в статията „Народните будители“ в излизащия по онова време вестник „Искърски фаръ“ директорът на непълната гимназия Никола (Нино) Алипиев.

За съжаление, презъ нашия… свободенъ животъ няма личностъ, която да завладее духовете, като се издигне на онази висота, на каквато бяха будителите презъ епохата на Възраждането.

Предъ страха на утрешния денъ трябва да се стреснемъ и опомнимъ. Идеалите на будителите, заветите на онези, що останаха на поле брани – ето нашиятъ дългъ, който трябва да изпълнимъ. За да възкръснатъ тези идеали, толкозъ скъпи за насъ, не трябва никога да се отчайваме и разколебаваме, не трябва да се спираме предъ най-страшните пречки, а съ готовностъ да посрещнемъ всичко и го преодоляваме.
Това се постига, когато изоставимъ личните домогвания, лицемерието, користьта, а още повече, като не искаме възмездие за всичко сторено. Когато днесъ чествуваме паметта на будителите, ние шепнешкомъ въ нашето съзнание произнасяме думите:

„Поклонъ предъ Васъ, будители народни, хвала на онези, които днесъ отиватъ по същия пътъ!“ Нека всички се стремимъ да изпълнимъ заветите им и само тогава ще бъдемъ добри българи!“
Както част от честванията, в навечерието на Деня на будителите с финансовата подкрепа на Община Мездра група читалищни самодейци присъстваха на празничния концерт в Зала 1 на НДК в София, с който завърши Националният конкурс за авторска песен на фолклорна основа „Бащино огнище“, организиран по инициатива на Ивайло Шопски, основател на родолюбивия проект „Пътуващо читалище“. Първа награда в конкурса, с песента „Любовни думи“ спечели популярният изпълнител на народни песни и голям приятел на Мездра Светлин Миланов от Враца. Отличието връчи известният професионален боксьор Кубрат Пулев-Кобрата.

Снимки: Павел Петров/ Община Мездра и SLove photography