Вчера, 12 септември, служители на общинска администрация, на ОП „Комунална дейност”, на ОП „Стопанска дейност и реклама”, служители от АЕЦ „Козлодуй”, ДП РАО, от кметствата по населените места, училища, детски градини, читалища, граждани участваха в кампанията “Да изчистим България заедно” по почистване на града и населените места на територията на общината.

Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, също се включи в почистването на града.

По време на инициативата бяха отстранени храсти, бяха събрани листа и отпадъци, бяха окастрени дървета. Почистиха се градските площи, от входа на гр. Козлодуй до ресторант „Бриз”, Зоната за отдих и спорт – Дигата, Ботев парк, териториите около училищата, детските градини и общежитията на АЕЦ „Козлодуй”.

АЕЦ „Козлодуй”, освен човешки ресурс, осигури моторни коси, храсторези за почистване на зеления отпадък, камион, както и чували, ръкавици и минерална вода. ДП РАО също се включиха активно в почистването, като осигуриха допълнително чували, ръкавици и минерална вода.