Новите контейнери се разполагат на ключови места в централна градска част, както и на такива в междублоковите пространства.

На този етап са поставени 9 броя, от който 2 бр. са до комплекс „Сони”, 1 бр. до 14 бл., 1 бр. до МЦ „Дарис”, 1 бр. до читалището, 2 бр. до клуб „Сити”, 2 броя зад бл. 18 и предстои да се поставят още 9 броя.

Предимството на този тип контейнери е, че няма достъп до тяхното съдържание и не позволяват да се носи неприятна миризма на отпадъци, тъй като са от затворен тип. С тези контейнери визията на централна градска част придобива и по-привлекателен облик.

Съдовете са с вместимост от по 1100 кг. и са поставени в специално бетоново корито. Над земята се намира само приемното устройство, а хидравлична система прави отварянето на капака лесно и удобно. В подземните контейнери боклукът се пресова под собствената си тежест и към часа на извозване заема по-малък обем.

Херметичността на контейнерите защитава околната среда, а понижената температура на почвата в дълбочина е допълнителна бариера срещу разпространението на бактерии.

„Община Козлодуй все още е от първите малки общини в България, които имат такива съоръжения. Всички граждани усещат ползите – няма разхвърляни боклуци по улиците, няма миризма покрай контейнера. През 2018 г. бяха поставени първите седем броя и определено се усети разлика. Затова и продължаваме усилията в тази посока”, сподели кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова.