Въведена е организация за функционирането на Кооперативния пазар във Враца, при спазването на допълнителните противоепидемичните мерки.

Поставени са указателни табели, обозначаващи Вход/Изход, стрелки за посоката на движение.

На входа на пазара е монтиран мобилен диспенсър за дезинфекция на посетителите.

Припомняме, че съгласно заповедта на здравния министър – работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Между продавачите и клиентите трябва да има осигурена дистанция от 1,5 метра.

Задължително е спазването на лична хигиена и дезинфекция от продавачи и клиенти.