Безстопанствен кон конфискуваха служители на звено „Инспекторат“.

Животното е засечено на общински терен в района на спортен комплекс „Христо Ботев“ в града. Конят е прегледан от ветеринарен лекар, за да се провери здравословното му състояние.

При установяване собственикът на животното, ще му бъде съставен акт за нарушаване на чл. 25 от наредбата за  осигуряване  на обществения ред, опазване на околната среда и  опазване на имуществото на територията на Община Враца. 

Проверките на експертите от звено „Инспекторат“, свързани с изпълнението на общинските наредби продължават.