Със заповед на министъра на вътрешните работи от 27.12.2019 г. комисар Стилиян Пешев е временно преназначен на длъжността директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин.

Комисар Стилиян Петков Пешев е роден на 18 април 1968 г. в гр. Видин. Завършил е висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ във Висш институт – МВР през 1992 г. – специалности „Противопожарна техника и безопасност” и строителен инженер по ВиК.

Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през 1992 г. на длъжност инструктор в Обектна противопожарна служба на „Видахим“ АД към РДВР – Видин. Последователно е заемал длъжностите инструктор, инспектор, старши инспектор, ВПД началник сектор „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ и началник сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол“ към ОУПБЗН – Видин.

На 31 октомври 2014 г. е назначен на длъжност началник сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Видин. По време на службата си многократно е награждаван.

Комисар Стилиян Пешев е преминал различни курсове за актуализация и повишаване на професионалната квалификация във факултет „ПБЗН“-АМВР. Завършил е курс за обучители по направление „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ през 2014 г.