На официална церемония, която се състоя в Министерството на земеделието и храните, кметът на община Мездра Иван Аспарухов получи от министъра на земеделието и храните Кирил Вътев Административен договор № РД50-119/ 03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изпълнението на Проект “Създаване на местна инициативна група и подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра” по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. БФП за реализирането на проекта е в размер на 42 353 лв.

На церемонията министър Вътев и заместник-министър Таня Георгиева връчиха 107 договора на 80 кметове на общини за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Договорите са на обща стойност близо 5 млн. лв.

Средствата са предназначени за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023-2027 г. на територията на 196 общини в цялата страна.

Във връзка с изпълнението на горепосочения договор Община Мездра кани представителите на публичния сектор, на бизнеса и на неправителствени организации, както и гражданите на общината, за участие в Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) – Мездра.

Събитието ще се състои на 19.07.2023 г. (сряда) от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община – Мездра при следния Дневен ред:

1. Стартиране на процедура по учредяване на Сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.
2. Приемане на Устав на Сдружение „МИГ Мездра 2023” (името ще бъде утвърдено с общо съгласие).
3. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружението.
4. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружението,
5. Определяне размера на учредителната вноска и на годишния членски внос.
6. Разни.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в Учредителното събрание, придружена със съответните документи, които може да получите на място в Общинска администрация – Мездра или да изтеглите от официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg, Раздел „Програма за развитие на селските райони“.

Регистрационната форма за участие в Учредителното събрание, придружена със съответните документи, следва да бъде представена до 14.072023 г. на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 1, стая 116 или сканирана и изпратена на електронната поща на Община Мездра obshtina@mezdra.egov.bg

Проект за Устав на Сдружение „МИГ Мездра 2023“, Заявление за участие в Учредителното събрание и Анкетна карта по проекта можете да намерите на: https://www.mezdra.bg/?p=66184

Във връзка с изпълнението на същия договор Община Мездра организира Информационни срещи за създаване на МИГ – Мездра и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) в процеса на разработване на Стратегия за ВОМП за програмния период 2023-2027 г., при следния график:

• на 10.07.2023 г. (понеделник) от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Мездра – за гр. Мездра,
• на 11.07.2023 г. (вторник) от 11:00 ч. в НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино – за селата Зверино, Оселна, Игнатица, Злидол, Елисейна и Очиндол,
• на 11.07.2023 г. (вторник) от 14:00 ч. в НЧ „Просвета-1925“ – с. Ребърково – за селата Ребърково, Лютиброд, Лютидол и Типченица;
• на 12.07.2023 г. (сряда) от 11:00 ч. в НЧ „Подем 1928“ – с. Руска Бела – за селата Руска Бела, Боденец, Върбешница и Крапец,
• на 12.07.2023 г. (сряда) от 14:00 ч. в НЧ „Светлина 1926“ – с. Моравица – за селата Моравица, Крета и Дърманци,
• на 13.07.2023 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в НЧ „Просвета-1928“ – с. Царевец – за селата Царевец, Брусен и Старо село,
• на 13.07.2023 г. (четвъртък) от 14:00 в НЧ „Развитие 2022“ – с. Ослен Криводол – за селата Ослен Криводол и Лик,
• на 14.07.2023 г. (петък) от 11:00 ч. в НЧ „Просвета 1897“ – с. Долна Кремена – за селата Долна Кремена, Горна Кремена, Кален, Цаконица и Горна Бешовица,
• на 17.07.2023 г. (понеделник) от 11:00 ч. в НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино – за селата Зверино, Оселна, Игнатица, Злидол, Елисейна и Очиндол,
• на 17.07.2023 г. (понеделник) от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Мездра – за всички населени места от община Мездра.