Вчера, 23 януари, кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, посрещна група френски ученици от Поливалентна гимназия „Шарл Телие”, гр. Конде ан Норманди, Франция.

Младежите са в град Козлодуй, за да проведат учебния си стаж от 18 до 25 януари. На срещата учениците споделиха впечатления от престоя си в общината. Бяха запознати със спецификата на работата на Общината, коментирани бяха и предизвикателства в областта на енергетиката. На вниманието на гостите бе представена кратка презентация, чрез която да опознаят община Козлодуй.

Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов” и френската гимназия поддържат партньорски отношения от 2009 г. Стажът на шестимата ученици, придружени от 2 ръководители включва: посещение на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, часове по практика с български ученици от специалност „Компютърна техника и технологии”, „Ядрена енергетика” и „Управление на радиоактивни отпадъци”. По време на престоя на френските възпитаници, бе организирано посещение в клуб „Мъдри сърца и приятели” в с. Хърлец, където бяха представени български обичаи – коледуване и Бабинден. Гостите посетиха IVG-heating sistems – цех за изработване на отоплителни системи, за да се запознаят с производствения процес. От българска страна бе организирана и малка екскурзия до Белоградчик и пещера „Венеца”.

Г-н Грегори Лепинар – един от ръководителите на френската група, посещаващ за десета година общината ни, на срещата с г-жа Маринела Николова изрази своите прекрасни впечатления от промяната в облика на Козлодуй.