Kметът на община Козлодуй Маринела Николова бе избрана за член на контролния съвет на организацията. Това стана по време на заседанието на общото събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР), което се проведе вчера.

Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия – туристически район (юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма).

ОУДТР, за чийто център е определен гр. Русе, е една от общо деветте организации за управление на туристическите райони на територията на България. Дунавски туристически район се състои от 67 общини, което го прави най-голям сред всички девет, с общо 21% от територията на страната и 16% от населението. Основната специализация на района и неговите уникални, конкурентни предимства като туристическа дестинация са в областта на културния и круизния туризъм, а сред разширената специализация се причисляват още културно-исторически, речен, приключенски и еко, градски развлекателен, винен и кулинарен, и др.

Контролният съвет на ОУДТР, чийто нов член е Маринела Николова, е тричленен и е един от общо четирите органа на организацията.