Вчера, 4 октомври, се проведе четвъртата изнесена среща на кмета на община Козлодуй Маринела Николова и служители на общинска администрация с домоуправители.

Над 20 представители на блоковете 71, Радецки 1 и 2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 83, 84, 85, 86, 87 в ж.к. 2А, задаваха въпроси към кмета, които бяха от различно естество.

Г-жа Николова обеща, че лично ще мине на оглед на по-голямата част от посочените проблемни места.

Една от най-наболелите за гражданите теми, които се обсъждат на срещите, е необходимостта от поставяне на кошчета и пейки в околоблоковите пространства.

Г-жа Николова съобщи, че такива ще бъдат закупени през 2022 г.

Кметът допълни, че живущите, които желаят да им бъдат осигурени нови пейки и кошчета, трябва да подадат заявление в Община Козлодуй, за да се изчислят средствата, необходими за закупуването им.

Въпросът, който се повдига на всяка от срещите с гражданите, е недостигът на паркоместа. Община Козлодуй работи поетапно за разрешаване на този проблем, като се изграждат и ремонтират паркинги паралелно с благоустройството в даден район на града.

Представителите на блоковете се обърнаха към кмета и служителите на общинска администрация с множество въпроси и споделиха проблеми, които са в ресора на други институции.

Основната тема на срещите, които се провеждат в града, е актуализация на списъците с домоуправители и редът за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост и други актуални благоустройствени въпроси.