Вчера, 27 октомври, се проведе петата среща на кмета на община Козлодуй Маринела Николова и служители на общинска администрация с домоуправители.

Във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, срещата се осъществи онлайн, чрез платформата ZOOM.

„Продължаваме да работим за обновяването на града. Много ме радва, че Козлодуй става все по-желано място за инвестиции, като предстои изграждането и отварянето на големи търговски обекти, каквито сме свикнали да виждаме в другите градове.

Благодарение на доброто ни сътрудничество с АЕЦ „Козлодуй” продължаваме подмяната на уличното осветление в населените места.

С тяхната финансова подкрепа предстои цялостен ремонт на детска градина „Слънчице”, в размер на 350 000 лв.

При подготовката на общинския бюджет за 2022 г. отново сме предвидили средства в размер на 250 000 лева за облагородяване и изграждане на детски и спортни площадки в жилищните квартали и населените места.”, сподели г-жа Николова.

„Благодарим за всичко което правите за града, виждат се усилията Ви и реалните резултати, доволни сме и от комуникацията с Общинското предприятие, което подменя осветителни тела и се грижи за извозване на отпадъците“, каза и една от дамите, домоуправител.

Въпросът, който се повдига на всяка от срещите с гражданите, е недостигът на паркоместа.

Община Козлодуй работи поетапно за разрешаване на този проблем, като се изграждат и ремонтират паркинги паралелно с благоустройството в даден район на града.

С оглед на епидемиологичната обстановка и заповедта на министъра на здравеопазването следващите срещи отново ще се проведат онлайн.