На 27.10.2021 г. има планирана среща на кмета на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, с домоуправителите на на бл. 70, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66А, 66Б, 66В, 67, в ж.к. 2.

Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, провеждането на срещата ще се осъществи онлайн, чрез платформата ZOOM.

Домоуправителите могат предварително да зададат своите въпроси на електронната поща на Община Козлодуй – obshtina.kozloduy@gmail.com, до 17:00 ч. на 26.10.2021 г.

За да вземат пряко участие в срещата, е необходимо да изпратят личен имейл на общинската поща, до 14:00 ч. на 27.10.2021 г., за получаване на линк за онлайн срещата.

генерал агрохимикали

На всички въпроси ще бъде отговорено или устно от кмета по време на онлайн срещата за присъстващите, или писмено по имейл за тези, които нямат възможност да се включат в ZOOM.

Онлайн срещата с домоуправителите на горепосочените блокове ще се състои в сряда, 27 октомври, от 17:00 ч.

Линкът към платформата ZOOM ще бъде изпратен по електронна поща до 16:00 ч. същия ден.
Ще очакваме желаещите да се включат.