„Само преди няколко месеца това място бе обект на прояви от страна на недобросъвестни граждани, които изхвърляха нерегламентирано отпадъци. Днес, благодарение на изпълнявания проект, поставяме началото на изграждането на нова социална услуга, в която ще се предоставя подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. За мен силно общество е онова, което се грижи за хората със специални потребности. Вярвам, че специалистите, които ще работят в Центъра, ще осигурят необходимата подкрепа на потребителите на социалната услуга“ .

Това каза кметът Калин Каменов преди символичната първа копка на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Управителят на фирмата-изпълнител по проекта „Строителна компания“ ЕООД – Росен Дудушки заяви, че проектът ще бъде изпълнен качествено и в срок.

Първата копка на Центъра бе направена от кмета Каменов и Росен Дудушки. Церемонията продължи с водосвет за здраве и благополучие, като бе положен и основният камък на бъдещата сграда.

На събитието присъстваха още: председателят на Общинския съвет – Нели Стоянова, експерти в сферата на социалните дейности и граждани.

Изграждането на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване се реализира в рамките на проект на Община Враца, финансиран по ОП „Региони в растеж“. Отпуснатите средства по програмата са в размер на 2 234 996 лв., като в рамките на проекта ще бъдат изградени два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, както и Център за лица с умствена изостаналост.

Всеки център е с капацитет 15 места. Целевите групи са лица, настанени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци и лица от общността, включени в списъка на чакащите за ползване на социалната услуга към Дирекция „Социално подпомагане“- Враца.